Pozwani przez fundusz

Gdy fundusz inwestycyjny proponuje Ci zawarcie ugody

17/03/2018

GDY FUNDUSZ INWESTYCYJNY PROPONUJE CI ZAWARCIE UGODY

Fundusz Inwestycyjny proponuje Ci zawarcie ugody? Nie zawsze zawarcie ugody z Funduszem jest dla Ciebie opłacalne. Przeczytaj dlaczego.

Ugoda jest umową, przez którą strony czynią sobie wzajemne ustępstwa w zakresie istniejącego pomiędzy nimi stosunku prawnego, aby:

 1. uchylić spór istniejący lub mogący powstać pomiędzy nimi;
 2. uchylić niepewność co do roszczeń wynikających z łączącego ich stosunku prawnego (np. uznanie roszczenia);
 3. zapewnić wykonanie roszczeń wynikających z łączącego ich stosunku prawnego (np. zrzeczenie się zarzutu przedawnienia, zmiana czasu wykonania zobowiązania).

Wskazać należy, iż ugoda nie prowadzi do powstania nowego stosunku prawnego pomiędzy stronami.

Ugoda jest umową, która modyfikuje istniejący już pomiędzy stronami stosunek cywilnoprawny. Ugoda nie może być sprzeczna z ustawą, z zasadami współżycia społecznego oraz nie może mieć na celu obejścia ustawy. Zawarcie ugody nie wymaga zachowania formy szczególnej.

Czy jednak zawsze warto zawierać ugodę z Niestandaryzowanym Sekurytyzacyjnym Funduszem Inwestycyjnym? Odpowiedź brzmi: NIE! Jeśli Fundusz proponuje Ci zawarcie ugody – skontaktuj się z nami, prześlij do nas otrzymane dokumenty lub przedstaw nam stan swojej sprawy, nasi prawnicy dokonają BEZPŁATNEJ analizy sprawy i przedstawią możliwe rozwiązania.

Pamiętaj! Masz szansę pozbyć się zadłużenia i stanąć na nogi! Skontaktuj się z nami.

Skorzystaj z dostępnego formularza kontaktowego poniżej lub skontaktuj się z nami telefonicznie – 501 779 424

  Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Przed wyrażeniem zgody zapoznaj się z Regulaminem świadczenia pomocy prawnej oraz Polityką prywatności.
  Dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie przesłane przez nasz formularz kontaktowy oraz w celach marketingowych, za pośrednictwem wskazanego kanału komunikacji (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

  Zostałeś pozwany o zapłatę długu? Pomożemy Ci - Zadzwoń!

  Darmowa konsultacja