O Fundacji PPF

Fundacja PPF powstała w celu niesienia pomocy prawnej osobom fizycznym, głównie w sprawach egzekucyjnych oraz sądowych, wszczynanych przez Niestandaryzowane Sekurytyzacyjne Fundusze Inwestycyjne, Banki oraz inne instytucje pożyczkowe. Pomoc prawna, świadczona przez współpracujących z fundacją adwokatów oraz radców prawnych, jest skierowana do osób,  które z uwagi na swoją sytuację materialną nie są w stanie pozwolić sobie na zatrudnienie i pokrycie kosztów prowadzenia takich spraw przez profesjonalnego pełnomocnika a tym samym wyrównaniu szans w sporze z profesjonalnymi instytucjami.

Fundacja jest organizacją pozarządową, powołaną do świadczenia pomocy prawnej potrzebującym. Pomoc ta realizowana jest poprzez szerzenie świadomości prawnej, edukację i niesienie bezpośredniej pomocy prawnej.

Fundacja PPF świadczy nieodpłatną i odpłatną pomoc prawną na rzecz osób fizycznych znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej. Pomoc prawna obejmuje:

 • Analizę sprawy, z którą osoba fizyczna zgłasza się do Fundacji;

 • Poradnictwo prawne

 • Reprezentację w postępowaniach sądowych

 • Reprezentację w postępowaniach egzekucyjnych

Pomoc prawna świadczona jest podczas osobistych spotkań, mailowo oraz telefonicznie.

Misją Fundacji PPF jest podnoszenie świadomości prawnej obywateli, jak również bezpośrednia pomoc prawna w sprawach przeciwko Bankom, Niestandaryzowanym Sekurytyzacyjnym Funduszom Inwestycyjnym, jak również innym podmiotom udzielającym pożyczek.

Udzielamy informacji, tworzymy materiały edukacyjne, wspieramy obywateli w ochronie przysługujących im praw. Promujemy wiedzę o środkach prawnych, jakie obywatele mogą wykorzystywać w sporach z Bankami, Funduszami i innymi podmiotami.

Pobierz statut Fundacji PPF

Pamiętaj! Masz szansę pozbyć się zadłużenia i stanąć na nogi! Skontaktuj się z nami.

Skorzystaj z dostępnego formularza kontaktowego poniżej lub skontaktuj się z nami telefonicznie – 501 779 424

  Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Przed wyrażeniem zgody zapoznaj się z Regulaminem świadczenia pomocy prawnej oraz Polityką prywatności.
  Dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie przesłane przez nasz formularz kontaktowy oraz w celach marketingowych, za pośrednictwem wskazanego kanału komunikacji (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

  Zostałeś pozwany o zapłatę długu? Pomożemy Ci - Zadzwoń!

  Darmowa konsultacja