upadłosc konsumencka

Wsparcie prawne dla osób zadłużonych

Wsparcie prawne dla osób zadłużonych jest sposobem na wyjście z trudnej sytuacji finansowej, w którą można wpaść, zaciągając np. kredyty czy pożyczki-chwilówki. Często do takich działań zmuszają konsumentów różne nieprzewidziane sytuacje życiowe, takie jak ciężka choroba, utrata pracy czy klęska żywiołowa. Każda pożyczka pociąga za sobą kolejne na poczet spłaty poprzednich, przez co łatwo wpaść w spiralę zadłużenia. Dodatkowo sytuację osób zadłużonych wykorzystują instytucje, takie jak niestandaryzowany sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny zamknięty, skupujące wierzytelności od banków, instytucji pożyczkowych czy firm telekomunikacyjnych i egzekwujące długi, nawet te przedawnione. Na szczęście długów można się pozbyć, podejmując odpowiednie działania i zwracając się do odpowiednich instytucji oferujących pomoc dla zadłużonych. W poniższym artykule podpowiadamy, na czym polega skuteczna pomoc prawna dla osób zadłużonych.

Czym jest wsparcie prawne dla osób zadłużonych?

Wsparcie dla osób zadłużonych jest procesem, który ma na celu doprowadzenie do całkowitego pozbycia się długów za pomocą szeregu działań faktycznych i prawnych. Może je podejmować każdy dłużnik na własną rękę lub korzystając z usług kancelari prawnych świadczących pomoc zadłużonym, co z reguły przynosi znacznie lepsze i pewniejsze efekty.

To zwykle długie i uciążliwe działania, których przeprowadzenie wymaga wiedzy, cierpliwości i doświadczenia, których sami dłużnicy nie posiadają. Z tego względu niezależnie od rodzaju zobowiązań warto skorzystać tutaj z pomocy specjalistów. Realna pomoc zadłużonym polega na dokładnej analizie sytuacji osoby zadłużonej, a następnie ustaleniu planu działań prowadzących do wyjścia z długów.

Pomoc prawna dla osób zadłużonych można podzielić na kilka podstawowych rodzajów, do których należą:

 • zadłużenie z tytułu kredytów,
 • zadłużenie z tytułu chwilówek,
 • zadłużenie u komornika

Wsparcie prawne dla zadłużonych osób fizycznych (konsumentów) — etapy

Osoby prywatne w odróżnieniu od firm ponoszą osobistą odpowiedzialność majątkową za swoje długi, dlatego zadłużenie konsumenckie niesie za sobą dodatkowe ryzyka. Kancelarie oferujące pomoc dla zadłużonych po zapoznaniu się z historią klienta i etapem windykacji, na jakim się znajduje, dobierają odpowiednie metody i techniki działania.

Wsparcie prawne dla zadłużonych – etapie przedsądowym

Jeżeli sprawa zadłużenia nie dotarła jeszcze do etapu sądowego i egzekucji komorniczej są duże szanse na jej szybkie i proste zakończenie. Należy zebrać wszystkie posiadane dokumenty i informacje o posiadanych zobowiązaniach, a w szczególności umowy kredytów i pożyczek. Bardzo ważne jest, aby nie podpisywać żadnych ugód, oświadczeń, umów o konsolidacji czy rozłożeniu długów na raty bez wcześniejszej konsultacji z prawnikiem specjalistą od długów. Firma windykacyjna może bowiem celowo wprowadzić w błąd, skutkujący uznaniem nieistniejącego lub zawyżonego długu.

Twierdzenie pracownika banku, instytucji przyznającej chwilówki czy firmy windykacyjnej o istnieniu długu i jego wysokości niczego nie przesądza. Na tym etapie możliwe są działania prawne, które skutkują polubownym obniżeniem kwot należnych wierzycielom, np. zmniejszenie kwot do spłaty wskutek istnienia klauzul niedozwolonych w zawartej umowie.

Wsparcie prawne dla zadłużonych osób fizycznych na etapie przedsądowym z pomocą doświadczonych prawników może skutkować całkowitym wyjściem z długów (jeżeli okaże się, że są one przedawnione) lub ich znaczących zmniejszeniem. Nie warto zatem zwlekać z udaniem się do specjalistów od antywindykacji!

Wsparcie dla zadłużonych – etap sądowy

Jeśli pozew o spłatę długu trafił już do sądu, nie należy się martwić. Wbrew pozorom jest to dobre miejsce, by rozstrzygnąć konflikt z wierzycielami. Umiejętna obrona w postępowaniu sądowym poprowadzona przez doświadczonego prawnika daje duże szanse na wygranie sprawy i całkowite pozybice się długu. Praktyka kancelarii antywindykacyjnych, takich jak Pozwani Przez Fundusz, wykazuje, że ponad 90% spraw sądowych kończy się wygraną osób zadłużonych, skutkującą redukcją zadłużenia lub zupełnym pozbyciem się długów.

Bardzo ważne jest tutaj pilnowanie terminów, bo sądy zazwyczaj wydają nakazy zapłaty w postępowaniach upominawczych, od których otrzymania jest tylko 14 dni na złożenie sprzeciwu. Jeśli dłużnik nie zdąży w terminie, jest to równoznaczne z uznaniem całego zadłużenia wraz z odsetkami, kosztami i wszystkimi należnościami. Oznacza to, że dodatkowo zapłaci też za prawnika strony przeciwnej. Dlatego natychmiast po otrzymaniu pisma z sądu trzeba udać się po fachową pomoc dla osób zadłużonych.

Wsparcie dla zadłużonych – etap egzekucji komorniczej

Ten etap jest najbardziej dolegliwy dla dłużników, bo komornik dysponuje wieloma możliwościami przeprowadzenia skutecznej egzekucji, np. zajęcie części wynagrodzenia za pracę, konta w banku czy nieruchomości. Jednak pomoc dla osób zadłużonych już z komornikiem jest możliwa, a wszystko zależy od tego, czy o żądaniu spłaty swojego zadłużenia wiedziały już wcześniej, czy też dowiedziały się dopiero na tym etapie.

Wsparcie dla zadłużonych z tytułu kredytów – jak uniknąć pułapek?

Wsparcie prawne dla zadłużonych z tytułu kredytów bankowych może być trudne ze względu na postawę banków, które nie zawsze są skłonne do rozmów. Trzeba też wziąć pod uwagę trudności formalne stawiane przez banki, dlatego warto tutaj skorzystać z pomocy specjalistów. Dobrze znają oni procedury bankowe i pomagają uniknąć ryzyka, jakie wiąże się z samodzielnymi próbami negocjacji z tymi instytucjami. A pułapek może być tutaj wiele!

Przede wszystkim prowadzenie jakichkolwiek negocjacji z bankiem traktowane jest już jako uznanie zadłużenia, a zawarcie ugody na warunkach bankowych przesądza o konieczności spłaty długu. Nie można już wtedy liczyć, na korzystne rozstrzygnięcie i umorzenie zadłużenia w procesie sądowym.

Bank może także namawiać, na zaciągniecie kolejnego kredytu w celu spłaty poprzedniego zadłużenia. Nie jest to dobre rozwiązanie, bo może łatwo pogłębić spiralę długów. Konsolidacja kredytów powoduje chwilowy oddech, ale sytuacja dłużnika w dłuższej perspektywie nie ulega zmianie. Nadal stoi on przed koniecznością spłaty zadłużenia, które w dodatku jest teraz większe. Nie jest również dobrym pomysłem zaciąganie chwilówek na spłatę kredytu bankowego. Postępowanie prawne prowadzone w ten sposób może całkowicie zrujnować dłużnika. Ich oprocentowanie jest dużo wyższe niż w bankach.

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej dla zadłużonych kredytami, skontaktuj się z na i! Doświadczeni prawnicy Pozwanych Przez Fundusz przeanalizują Twoja sytuację i podejmą właściwe działania wobec strony bankowej. Dzięki temu będziesz mieć pewność, że nie pogłębisz swojego zadłużenia, a zyskasz realną szansę na pozbycie się zadłużenia.

Wsparcie dla zadłużonych z tytułu chwilówek

Wsparcie dla zadłużonych z tytułu chwilówek podobnie jak z kredytów jest procesem kłopotliwym i długim. Wymaga determinacji i podejmowania szeregu działań, uważając, by nie wpaść w pułapki, jakie zastawiają specjalnie do tego przeszkoleni pracownicy działu windykacji. Tutaj również konsolidacja chwilówek czy promocje typu — chwilówki na pomoc zadłużonym z komornikiem, nie są dobrym rozwiązaniem, a mogą doprowadzić do pogłębienia zadłużenia.

Trzeba przede wszystkim ustalić, czy dług istnieje, nie jest zawyżony lub przedawniony. Pomogą Ci w tym doświadczeni pracownicy kancelarii antywindykacyjnej Pozwani Przez Fundusz, którzy w Twoim imieniu przeprowadzą rozmowę z przedstawicielem instytucji udzielającej chwilówek. Może ona nawet zakończyć sprawę Twojego zadłużenia, jeśli wyjdzie na jaw, że zobowiązania się przedawniły.

Jeśli jednak dług istnieje, nie oznacza to, że nic nie można zrobić. W sytuacji, gdy rozmowy polubowne z nie przyniosły rezultatów, pozostaje sprawa w sądzie. Tutaj mamy duże pole do manewru. Nasze duże doświadczenie procesowe w sprawach przeciwko instytucjom udzielających pożyczek chwilowych, pozwala nam na podnoszenie wielu zarzutów, między innymi stosowania niedozwolonych klauzul w umowach z konsumentami. Wiemy, gdzie i czego szukać, aby doprowadzić sprawy naszych klientów do korzystnego rozstrzygnięcia. Wygraliśmy już tysiące spraw przeciwko firmom pożyczkowym, Tobie również pomożemy.

Wsparcie dla zadłużonych – zadłużenie komornicze

Wsparcie prawne dla zadłużonych u komornika,  który przysłał już pismo informujące o postępowaniu egzekucyjnym, nadal jest możliwe. Wszystko zależy od analizy sytuacji dłużnika. W takich przypadkach konieczne jest skorzystanie z pomocy doświadczonego prawnika i przedstawienie mu pisma od komornika oraz wszystkich wcześniejszych, które dostarczone były w tej sprawie. Dzięki wsparciu prawnym przy zadłużeniu u komornika nie zawsze musi kończyć się spłatą długów!

Jeśli pismo od komornika jest pierwszym, które otrzymałeś w sprawie, istnieje ogromna szansa, że doprowadzimy do całkowitego umorzenia egzekucji i odzyskamy wszystkie zajęte już przez niego środki. Pomoc ludziom zadłużonym z komornikiem świadczymy już od dawna i mamy w tej dziedzinie dużo sukcesów na koncie. Podnosimy tutaj zarzut nieważności tytułów wykonawczych wydanych przez sąd. Często zdarzają się bowiem nieprawidłowe doręczenia pism sądowych i nakazów zapłaty do osób pozwanych, np.:

 • na nieprawidłowy albo nieaktualny adres zamieszkania osoby zadłużonej,
 • na inne nazwisko (zmienione w wyniku zawarcia małżeństwa przez dłużnika).

Takie błędy proceduralne skutkują tym, że komornik nie może prowadzić postępowania egzekucyjnego.

Pomoc prawna dla zadłużonych z komornikiem, świadczona przez kancelarię antywindykacyjną Pozwani Przez Fundusz polega na złożeniu odpowiednich wniosków do sądu i komornika. Załatwimy za Ciebie wszystkie kwestie formalne, dzięki czemu skutecznie powstrzymamy jego działania.

Podsumowanie

Wsparcie prawne dla osób zadłużony może mieć wiele form. Pomoc dla zadłużonych wynika z ich indywidualnej sytuacji, a doświadczony prawnik specjalizujący się w antywindacji wybierze właściwą strategię działania. Może nią być, np.:

 • pismo o przedawnienie długów,
 • negocjacje przedsądowe z wierzycielami,
 • uzyskanie odroczenia terminu spłaty,
 • uzyskanie zmniejszenia kapitału lub kosztów i odsetek do spłaty,
 • sądowe umorzenie zadłużenia (w całości lub części),
 • zablokowanie działań komornika.

Nasza kancelaria świadczy kompleksową pomoc prawną dla zadłóżonych osób fizycznych w całej Polsce. Zapraszamy do kontaktu przez telefon, mailowo, przez Facebook lub specjalny formularz na naszej stronie. Skuteczne pozbycie się długów jest możliwe, pomogliśmy już wielu osobom zyskać cenny spokój.

Pamiętaj! Masz szansę pozbyć się zadłużenia i stanąć na nogi! Skontaktuj się z nami.

Skorzystaj z dostępnego formularza kontaktowego poniżej lub skontaktuj się z nami telefonicznie – 501 779 424

  Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Przed wyrażeniem zgody zapoznaj się z Regulaminem świadczenia pomocy prawnej oraz Polityką prywatności.
  Dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie przesłane przez nasz formularz kontaktowy oraz w celach marketingowych, za pośrednictwem wskazanego kanału komunikacji (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

  Zostałeś pozwany o zapłatę długu? Pomożemy Ci - Zadzwoń!

  Darmowa konsultacja