Pozwani przez fundusz

KREDYT INKASO NIESTANDARYZOWANY SEKURYTYZACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

 • Otrzymałeś nakaz zapłaty lub pozew z sądu lub e-sądu w Lublinie, gdzie powodem jest Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny ? Skontaktuj się z nami w dogodnej dla Ciebie formie – telefonicznie, mailowo, osobiście.

 • Opisz nam swoją sprawę, prześlij dokumenty, które otrzymałeś z sądu. Nasi prawnicy dokonają BEZPŁATNEJ analizy sprawy, po czym skontaktują się z Tobą przedstawiając Ci możliwe rozwiązania.

 • Jeśli zdecydujesz się na dalszą współpracę z nami (również BEZPŁATNĄ, gdyż wszystkimi kosztami naszej pracy obciążamy Fundusz Inwestycyjny) udzielasz nam pełnomocnictwa do reprezentowania w sądzie. Od tego momentu to nasi prawnicy załatwiają za Ciebie wszystkie formalności związane z toczącym się postępowaniem.

Potrzebujesz pomocy z Niestandaryzowanym
Sekurytyzacyjnym Funduszem Inwestycyjnym?

 1. Wypełnij formularz zgłoszeniowy/prześlij do nas maila lub skontaktuj się z naimi telefonicznie

 2. Przydzielony do twojej sprawy prawnik dokona analizy przesłanych przez Ciebie dokumentów

 3. Nasz prawnik skontaktuje się z Tobą i przedstawi Ci opcje działania w Twojej sprawie

 4. Jeśli zdecydujesz się na współpracę z nami, udzielasz nam pełnomocnictwa, dzięki niemu będziemy mogli podjąć odpowiednie działania w twojej sprawie

Kredyt Inkaso wysunął przeciwko Tobie roszczenia? Jeżeli otrzymałeś wezwanie do zapłaty, nakaz zapłaty, pozew sądowy lub pismo o egzekucji komorniczej, niezwłocznie skontaktuj się z nami. Czas reakcji jest bardzo ważny, a zwłoka zawsze działa na Twoją niekorzyść. Możesz nawiązać z nami kontakt telefonicznie, mailowo, poprzez Facebook lub specjalny formularz na stronie.

Naszą specjalnością jest antywindykacja, czyli pomoc osobom zadłużonym. Mamy duże doświadczenie w prowadzeniu spraw, których stroną był Kredyt Inkaso Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. Większość z nich została rozstrzygnięta na korzyść naszych klientów. Usługi świadczymy według przejrzystych zasad, a dla klientów są one bezpłatne. Nie bądź sam ze swoim problemem, zgłoś się do Pozwanych Przez Fundusz i pozwól sobie pomóc!

Czym zajmuje się Kredyt Inkaso?

Kredyt Inkaso Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty jest firmą windykacyjną działająca na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o Funduszach Inwestycyjnych. Dłużnicy zwykle dowiadują się o jego istnieniu po otrzymaniu od niego jednego z pism, jakimi są.:

 • wezwanie do zapłaty,

 • pozew z sądu, w tym również e-sądu,

 • pismo o wszczęciu egzekucji komorniczej.

Kredyt Inkaso NSFIZ zajmuje się skupem wierzytelności z rynku za pewną część ich ceny, a następnie dochodzi ich jako nowy właściciel na drodze polubownej lub sądowej. Najczęściej wysuwa roszczenia wobec osób fizycznych, które nie spłaciły kredytów, pożyczek lub miały zaległości w firmach telekomunikacyjnych.

Jego działalność jest zgodna z prawem, jednak możesz się skutecznie przed nią bronić. To Fundusz musi udowodnić, że jest w posiadaniu Twojego długu i przedstawić Ci stosowne dokumenty świadczące o jego kwocie i obowiązku spłaty na jego rzecz. Zwróć się do nas, a pomożemy Ci w walce na każdym z etapów postępowania.

Jak bronić się przed wezwaniem do zapłaty od Kredyt Inkaso?

Jeśli Kredyt Inkaso (NSFIZ) nawiąże z Tobą kontakt, wysyłając wezwanie do zapłaty, w pierwszej kolejności sprawdź wszystkie zawarte tam informacje. Gdy upewnisz się, że dotyczy Ciebie i nie będziesz wiedzieć, co robić dalej, zwróć się do nas bez wahania.

Pamiętaj, że wezwanie nie musi przyjść pocztą, może mieć także formę maila, SMS-a lub telefonu. Przy tym ostatnim należy zachować szczególną ostrożność, bo specjalnie przeszkolone osoby dzwoniące, za wszelką cenę będą chciały przekonać Cię do spłaty długu i wyciągnąć potrzebne im do windykacji informacje. W ich interesie nie leży sprawdzenie, czy dług jest Twój i czy nie jest przedawniony. Lepiej nie odbywać takiej rozmowy bez przygotowania i odłożyć słuchawkę lub poprosić o kontakt w innym terminie, a następnie zwrócić się do nas. Możemy przeprowadzić ją w Twoim imieniu albo solidnie Cię do niej przygotować.

Jak rozmawiać z przedstawicielem Kredyt Inkaso?

Wskazówki, które znajdziesz poniżej, pozwolą Ci na sprawne przejście przez rozmowę i wydobycie od windykatora ważnych dla Twojej sprawy informacji. Trzymaj się pytań i ich kolejności, dbając, by na każde uzyskać wyczerpująca odpowiedź. Najpierw poinformuj osobę dzwoniącą, że będziesz nagrywać rozmowę oraz poproś ją o podanie danych personalnych i firmowego stanowiska. Zanotuj je i jeśli uzyskasz zgodę na nagrywanie, zacznij rozmowę.

 1. Zapytaj, skąd mają numer Twojego telefonu?

 2. Czy także nagrywają rozmowę? – jeśli odpowiedź będzie twierdząca, przerwij ją, żeby nie dać pretekstu do wykorzystania Twojej wypowiedzi w dalszym postępowaniu.

 3. Spytaj o datę zawarcia umowy, która jest podstawą żądania zapłaty.

 4. Zapytaj, z jakim podmiotem zawarta została rzekoma umowa, jego pełną nazwę, adres i formę organizacyjno-prawną.

 5. Dowiedz się o dokładną kwotę, która miała być pożyczona?

 6. Poproś o przedstawienie sposobu wyliczenia kwoty żądanej do zapłaty.

 7. Spytaj od kogo, kiedy i za ile kupili wierzytelność.

 8. Poproś o szczegółową datę, w której miałeś otrzymać pieniądze, będące przedmiotem roszczenia.

 9. Uzyskaj dokładny termin, do którego ustalony był zwrot pożyczonych pieniędzy.

 10. Zapytaj wprost, czy Twój rzekomy dług jest przedawniony.

Ważne jest, aby nie podawać i nie potwierdzać przez telefon przedstawicielowi Kredyt Inkaso Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty swoich danych jak adres czy numer PESEL. Jeśli przeprowadzisz rozmowę właściwie, a w jej wyniku ustalisz, że nie jesteś dłużnikiem lub roszczenie już się przedawniło, może to zakończyć sprawę. Gdy jednak mimo to otrzymasz pozew sądowy, bezzwłocznie skontaktuj się z nami!

Co robić po otrzymaniu nakazu zapłaty lub pozwu sądowego z powództwa Kredyt Inkaso NSFIZ?

Sprawa sądowa może dać Ci możliwość uwolnienia się od długu. Nasza kancelaria antywindykacyjna ma wiele sukcesów w występowaniu w sprawach przeciwko Funduszowi Kredyt Inkaso. Zdecydowana większość spraw zakończyła się po myśli naszych klientów, czyli całkowitym oddaleniem powództwa. Doskonale znamy metody i techniki działania tego podmiotu i potrafimy z tego skorzystać, dlatego wnoszone przez nas sprzeciwy od zapłaty i odpowiedzi na pozwy są skuteczne.

Niezwykle ważna jest jednak Twoja natychmiastowa reakcja na otrzymane pismo. Czas na odpowiedź jest ograniczony i wynosi tylko 14 dni od daty odbioru korespondencji. Nie zwlekaj więc i skontaktuj się z nami od razu! Nasi prawnicy dokonają analizy dokumentów Twojej sprawy do 24 h od ich otrzymania i wrócą do Ciebie z gotową propozycją rozwiązania. Pomożemy Ci skutecznie pozbyć się długów!

Co robić po wszczęciu egzekucji komorniczej na skutek działań Kredyt Inkaso?

Kancelaria antywindykacyjna Pozwani Przez Fundusz świadczy pomoc zadłużonym również w takich przypadkach. To, że dostałeś pismo od komornika, nie oznacza, że sprawa jest definitywnie zakończona. W naszej karierze wielokrotnie doprowadzaliśmy do umorzenia postępowań komorniczych prowadzonych na podstawie wadliwych tytułów wykonawczych. Najczęściej udowadnialiśmy zarzut nieprawidłowego doręczenia wyroku sądowego, np. na nieprawidłowy adres lub inne nazwisko. Jeśli więc pismo od komornika jest pierwszym otrzymanym przez Ciebie w sprawie, skutecznie powstrzymamy jego działania lub odzyskamy już zajęty majątek.

Antywindykację prowadzimy na terenie całej Polski. Jeśli chcesz skorzystać z naszych usług, skontaktuj się z nami w dowolnej formie — mailowo, telefonicznie, poprzez Facebook albo specjalny formularz na stronie i krótko przedstaw swoją sprawę oraz prześlij kopie otrzymanych pism. Jeśli po przedstawieniu przez nas propozycji rozwiązań, będziesz chciał zlecić nam reprezentację w sądzie, udzielisz nam pełnomocnictwa. Na jego podstawie załatwimy wszystkie formalności i uzyskamy korzystny dla Ciebie rezultat.

 • Za nasze usługi nie poniesiesz żadnych kosztów, bo całkowicie obciążymy nimi Kredyt Inkaso Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. Z pomocą kancelarii Pozwani Przez Fundusz skutecznie pozbędziesz się długów!

Pamiętaj! Masz szansę pozbyć się zadłużenia i stanąć na nogi! Skontaktuj się z nami.

Skorzystaj z dostępnego formularza kontaktowego poniżej lub skontaktuj się z nami telefonicznie – 501 779 424

  Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Przed wyrażeniem zgody zapoznaj się z Regulaminem świadczenia pomocy prawnej oraz Polityką prywatności.
  Dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie przesłane przez nasz formularz kontaktowy oraz w celach marketingowych, za pośrednictwem wskazanego kanału komunikacji (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

  Zostałeś pozwany o zapłatę długu? Pomożemy Ci - Zadzwoń!

  Darmowa konsultacja