Pozwani przez fundusz

Czym jest fundusz sekurytyzacyjny?

16/03/2018

Dostałeś pozew od Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego? Zastanawiasz się zapewne czym jest Fundusz  i dlaczego zostałeś przez niego pozwany, skoro nigdy nie zawierałeś z nim żadnej umowy.

Fundusz Sekurytyzacyjny jest to fundusz finansowy, który w ramach swojej działalności zawiera  z różnymi podmiotami umowy, w ramach których podmioty te zbywają Funduszowi Sekurytyzacyjnemu pulę wierzytelności lub też zobowiązują się do regularnego przekazywania funduszowi wszystkich świadczeń otrzymanych przez nie z określonej puli wierzytelności. Działalność Funduszy Sekurytyzacyjnych w głównej mierze sprowadza się więc do skupowania wierzytelności – wymagalnych, bądź niewymagalnych od banków, firm kredytowych, firm telekomunikacyjnych itp.

Podczas sprzedaży wierzytelności dochodzi do cesji (więcej o cesji dowiesz się w kolejnym wpisie), w wyniku której Fundusz nabywa ją bez poinformowania dłużnika o tym fakcie. Od tej pory przeciwko dłużnikowi, występuje już nie bank, firma kredytowa, czy też firma telekomunikacyjnych lecz Fundusz Inwestycyjny.

Działalność Funduszu Sekurytyzacyjnego regulowana jest przepisami art.18-196 Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o Funduszach Inwestycyjnych (Dz.U. 2004 Nr 146 poz. 1546). Fundusze te mogą działać jedynie w ramach Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych, które stają się jedynymi organami danych funduszy, reprezentującymi je na zewnątrz wobec osób trzecich. Tak więc sam fundusz sekurytyzacyjny ma odrębną osobowość prawną, lecz działalność musi prowadzić przez swoje TFI.

Pamiętaj! Masz szansę pozbyć się zadłużenia i stanąć na nogi! Skontaktuj się z nami.

Skorzystaj z dostępnego formularza kontaktowego poniżej lub skontaktuj się z nami telefonicznie – 501 779 424

    Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Przed wyrażeniem zgody zapoznaj się z Regulaminem świadczenia pomocy prawnej oraz Polityką prywatności.
    Dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie przesłane przez nasz formularz kontaktowy oraz w celach marketingowych, za pośrednictwem wskazanego kanału komunikacji (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

    Zostałeś pozwany o zapłatę długu? Pomożemy Ci - Zadzwoń!

    Darmowa konsultacja