Pozwani przez fundusz

Czym jest cesja wierzytelności?

17/03/2018

Dostałeś zawiadomienie o przelewie wierzytelności? Zapewne zastanawiasz się na czym przedmiotowa cesja polega – poniżej przedstawiamy krótkie wyjaśnienie czym jest przelew wierzytelności.

Przelew wierzytelności (cesja) jest to umowa między wierzycielem a osobą trzecią – w tym wypadku Niestandaryzowanym Sekurytyzacyjnym Funduszem Inwestycyjnym, która co do zasady nie wymaga ani udziału, ani zgody dłużnika – czyli Twojej. Na mocy tej umowy Fundusz nabywa od dotychczasowego wierzyciela przysługującą mu wierzytelność. Natomiast sytuacja prawna dłużnika nie ulega zmianie.

W wyniku przelewu wierzytelności przechodzi na Fundusz Inwestycyjny ogół uprawnień przysługujących dotychczasowemu wierzycielowi, który zostaje wyłączony ze stosunku zobowiązaniowego, jaki wiązał go z dłużnikiem. Innymi słowy, stosunek zobowiązaniowy (np. umowa pożyczki, umowa kredytu) nie ulega zmianie, natomiast zmienia się tylko osoba uczestnicząca w nim po stronie wierzyciela.

Umowa przelewu wierzytelności wywołuje taki skutek prawny, iż Ty, jako dłużnik, powinieneś spełnić świadczenie do rąk nowego wierzyciela – to jest Funduszu Inwestycyjnego. Jednakże do czasu zawiadomienia dłużnika przez zbywcę o dokonanym przelewie, spełnienie świadczenia do rąk dotychczasowego wierzyciela ma skutek względem nabywcy, chyba że dłużnik wiedział o dokonanym przelewie w chwili spełnienia świadczenia. Ciężar udowodnienia zawiadomienia dłużnika przez zbywcę o przelewie wierzytelności spoczywa na nabywcy wierzytelności. Umowa przelewu wierzytelności względem dłużnika wywołuje również taki skutek prawny, iż dłużnikowi przysługują przeciwko nabywcy wierzytelności wszelki zarzuty, które miał przeciwko zbywcy wierzytelności w chwili powzięcia wiadomości o przelewie.

Dostając zawiadomienie o przelewie wierzytelności powinieneś zbadać kto występuje w charakterze nabywcy wierzytelności oraz czy nabywca przedstawił dowód przelewu. Pozwoli to na uniknięcie niebezpieczeństwa zarzutu spełnienia świadczenia do rąk osoby nieuprawnionej

Pamiętaj! Masz szansę pozbyć się zadłużenia i stanąć na nogi! Skontaktuj się z nami.

Skorzystaj z dostępnego formularza kontaktowego poniżej lub skontaktuj się z nami telefonicznie – 501 779 424

    Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Przed wyrażeniem zgody zapoznaj się z Regulaminem świadczenia pomocy prawnej oraz Polityką prywatności.
    Dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie przesłane przez nasz formularz kontaktowy oraz w celach marketingowych, za pośrednictwem wskazanego kanału komunikacji (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

    Zostałeś pozwany o zapłatę długu? Pomożemy Ci - Zadzwoń!

    Darmowa konsultacja