Antywindykacja

Antywindykacja to dość młoda dziedzina usług prawnych, która jednak w ostatnich latach przeżywa dynamiczny rozwój. Osoby zadłużone, mogą nie zdawać sobie sprawy z tego, że podmioty zajmujące ich majątek na poczet spłaty długu działają niezgodnie z prawem lub na jego granicy albo, że ich długi uległy już przedawnieniu. Tę niewiedzę wykorzystują na przykład niestandaryzowane sekurytyzacyjne fundusze inwestycyjne zamknięte, które skupują wierzytelności od banków, instytucji pożyczkowych czy firm telekomunikacyjnych. Następnie dążą do wyegzekwowania długów, nawet tych przedawnionych.

Firmy antywindykacyjne pomagają dłużnikom, zmierzając do poszanowania ich praw zarówno w procesie szeroko rozumianej windykacji, jak i egzekucji komorniczej. Z artykułu dowiesz się, na czym polega antywindykacja na poszczególnych etapach postępowania i dlaczego warto z niej skorzystać.

DOSTAŁEŚ Z SĄDU NAKAZ ZAPŁATY?

Nie czekaj aż pojawi się komornik! Masz tylko 14 dni, aby się odwołać i anulować dług.

Nasz prawnik bezpłatnie ustali jak możemy Ci pomóc.
Aby porozmawiać z konsultantem wypełnij formularz i wyślij zgłoszenie.

Co to jest antywindykacja?

Antywindykacja jest postępowaniem mającym pomóc osobom zadłużonym, poradzić sobie z długami. Antywindykator przedstawia dłużnikowi możliwości działania, jakie posiada w odpowiedzi na wysuwane roszczenia, nakazy zapłaty lub pisma od komornika.

Firma antywindykacyjna chroni swoich klientów przed ciągłym nękaniem ze strony wierzycieli, windykatorów czy komorników. Jej czynności polegają także na dopilnowaniu, by interesy dłużników były przestrzegane, np. by nie nastąpiła sprzedaż ich majątku po zaniżonej kwocie. Prawnicy Antywindykatorzy znają mechanizmy działania osób ściągających długi i wykorzystują ich błędy do ochrony i pozbycia zadłużenia u swoich klientów.

Na czym polega antywindykacja?

Niespłacony jeden lub nawet kilka długów, nie oznacza, że firmy windykacyjne mogą nękać dłużnika telefonami, niezasadnymi wezwaniami do zapłaty czy nadużywać swoich uprawnień dążąc do jak najszybszego uzyskania pieniędzy. Przede wszystkim dłużnik jest równoprawnym podmiotem postępowania, którego prawa muszą być chronione, np. nie wszystkie należące do niego przedmioty mogą zostać poddane licytacji czy też nie wszystkie środki pieniężne z wynagrodzenia mogą być zajęte przez komornika.

Oferta kancelarii antywindykacyjnych obejmuje w szczególności reprezentowanie: w postępowaniu przedsądowym (np. wobec niestandaryzowanych sekurytyzacyjnych funduszy inwestycyjnych zamkniętych), sądowym i egzekucyjnym. Podsumowując, do ich usług można zaliczyć między innymi:

 • badanie zasadności i aktualności roszczeń, a także sposobu ich dochodzenia,
 • obrona klientów przed uporczywym nękaniem ze strony wierzycieli,
 • rozmowa w imieniu klientów i przeprowadzanie negocjacji z wierzycielami czy komornikami,
 • zabezpieczenie interesów dłużnika, w szczególności jego majątku przed nieuczciwym zajęciem lub zbyciem po zaniżonej kwocie,
 • reprezentacja klientów przed sądem i komornikiem.

Antywindykacja polega na wspieraniu dłużników w kwestiach legalności procesu windykacyjnego. Doświadczenie i specjalistyczna wiedza kancelarii specjalizujących się w sprawch długów, pozwalają na dochodzenie ich racji przed sądami. Skutkiem tego jest zazwyczaj uchylenie wszystkich lub przynajmniej niektórych roszczeń.

Jak działa antywindykacja?

Działania antywindykatorów zależą od etapu, na którym znajduje się procedura windykacyjna. Warto jednak podkreślić, że skuteczna obrona przed wierzycielami jest możliwa na każdym z nich. Nawet jeśli komornik dokonał już zajęcia części majątku, jest szansa, że uda się go skutecznie powstrzymać, a nawet doprowadzić do zwrotu zajętych dóbr.

Działania antywindykacyjne na etapie wezwania do zapłaty

Firma ściągająca długi może skontaktować się z dłużnikiem telefonicznie, mailowo, SMS-owo czy przesyłając wezwanie do zapłaty pocztą. Przejęty tym faktem dłużnik nie powinien, wtedy podejmować sam żadnych kroków, aby swym nieświadomym działaniem nie pogorszyć swojej sytuacji.

Najlepiej skontaktować się z doświadczoną kancelarią antywindykacyjną. Jej przedstawiciele sprawdzą, czy rzekomy dług faktycznie istnieje, nie jest przedawniony lub zawyżony i czy upominający się faktycznie ma do niego prawa. Porozmawiają też w imieniu dłużnika z przedstawicielami windykatora i ustalą dodatkowe szczegóły sprawy.

Jest to bardzo ważne, bo podczas samodzielnego kontaktu, a szczególnie rozmowy telefonicznej, dłużnik pod wpływem zdenerwowania lub wprowadzenia w błąd może zobowiązać się do spłaty nawet nieistniejących długów. Osoby kontaktujące się z zadłużonymi ze strony niestandaryzowanych sekurytyzacyjnych funduszy inwestycyjnych zamkniętych lub innych firm windykacyjnych są specjalnie przeszkolone. Ich celem jest wyegzekwowanie spłaty, nawet przedawnionych lub nieistniejących długów, a nie dochodzenie do tego, kto powinien je spłacić i w jakiej kwocie. Skuteczna antywindykacja na tym etapie może zakończyć sprawę i dalsze postępowanie będzie bezzasadne.

Obrona przed nakazem zapłaty lub pozwem sądowym

Jeśli pomoc w przeciwdziałaniu windykacji na pierwszym etapie nie odniosła skutku, lub dłużnik nie zgłosił się wtedy do antywindykatora, otrzyma zapewne nakaz zapłaty lub pozew z sądu. W takich przypadkach kancelaria antywindykacyjna może reprezentować go podczas postępowania lub wnieść w jego imieniu sprzeciw od nakazu zapłaty. Doskonała znajomość procedur prawnych, a także mechanizmów działania firm ściągających długi, sprawia, że najczęściej doprowadza ona sprawę do korzystnego dla dłużnika rozstrzygnięcia.

Po otrzymaniu pisma bardzo ważny jest czas reakcji dłużnika. Na wniesienie sprzeciwu lub odpowiedź na pozew, ma on bowiem od momentu otrzymania tylko 7 lub 14 dni. W jego interesie jest więc jak najszybsze zgłoszenie się po pomoc prawną. Prawnicy przeanalizują jego przypadek i ustalą możliwe dalsze działania antywindykacyjne. Jeśli konieczna będzie sprawa sądowa, mogą reprezentować zadłużonego na podstawie udzielonego przez niego pełnomocnictwa. Z profesjonalną pomocą szanse na korzystne rozstrzygnięcie i pozybcie się zadłużenia są znacznie większe.

Czy antywindykacja na etapie postępowania komorniczego jest możliwa?

Nawet jeżeli windykacja dojdzie do tego etapu, pomoc prawna antywindykatora może nadal być skuteczna. Istotne jest tutaj czy zadłużony wiedział wcześniej o toczącym się przeciwko niemu postępowaniu. Dość często bowiem sądy wydają tytuły wykonawcze, które nie mogą być podstawą do prowadzenia działań komorniczych. Przyczyną tego są błędy proceduralne. Najczęściej podstawą do ich anulowania są błędy przy doręczeniach sądowych dokonanych:

 • na inne nazwisko,
 • na nieaktualny lub nieprawidłowy adres dłużnika.

W takich przypadkach firmy antywindykacyjne mogą skutecznie powstrzymać działania komornika oraz doprowadzić do zwrotu już zajętych przedmiotów.

Jeśli dłużnik wiedział o toczącym się postępowaniu i wszystkie pisma były doręczone prawidłowo, działania antywindykacyjne mogą polegać na negocjacjach w sprawie obniżenia zakresu zajęć komorniczych czy modyfikacji postanowień określających zajęte składniki majątku. Kancelaria antywindykacyjna dopilnuje także, aby licytowane części majątku nie były sprzedawane poniżej wartości rynkowej, co stanowi szkodę zarówno dla dłużnika, jak i dla jego wierzycieli.

Pozwani przez Fundusz — skuteczna kancelaria antywindykacyjna

Kancelaria prawna Pozwani przez Fundusz specjalizuje się w pomocy osobom zadłużonym. Mamy ogromne doświadczenie w prowadzeniu spraw przeciwko firmom windykacyjnym, szczególnie niestandaryzowanym sekurytyzacyjnym funduszom inwestycyjnym zamkniętym. Dzięki temu nasza skuteczność wygranych spraw wynosi powyżej 95%.

Działamy według prostych i przejrzystych dla klienta zasad. Można się do nas zgłosić mailowo, telefonicznie, poprzez Facebook lub specjalny formularz dostępny na stronie. Po otrzymaniu dokumentacji klienta analizujemy ją w terminie do 24 h, a następnie przedstawiamy propozycje rozwiązań. Osoby, które zdecydują się na współpracę, udzielają nam pełnomocnictwa, a my załatwiamy wszystkie formalności i doprowadzamy do korzystnego rozstrzygnięcia dla klienta, najczęściej do całkowitego pozbycia się zadłużenia. Nasze usługi są całkowicie bezpłatne dla dłużników, bo wszystkimi kosztami obciążamy firmy windykacyjne.

Podsumowanie

Dochodzenie na własną rękę praw w postępowaniu windykacyjnym, czy w trakcie egzekucji komorniczej nie jest proste. Dla własnego bezpieczeństwa lepiej jest skorzystać z usług profesjonalnej kancelarii antywindykacyjnej, która sprawdzi, czy działania podmiotów ściągających długi, sądów i komorników są zgodne z przepisami i odbywają się z poszanowaniem interesów dłużnika.

Bardzo ważne jest to, że działania antywindykacyjne są dostosowane do możliwości finansowych klienta, a najczęściej całkowicie dla niego bezpłatne. Dla antywindykatora nie ma przegranych spraw czy sytuacji bez wyjścia. Jeśli wykorzystane zostaną wszystkie możliwości prawne lub innego korzystnego rozstrzygnięcia, a długi urosną do kwot niemożliwych do spłacenia, może pomóc dłużnikowi w ogłoszeniu upadłości konsumenckiej.

 

Pamiętaj! Masz szansę pozbyć się zadłużenia i stanąć na nogi! Skontaktuj się z nami.

Skorzystaj z dostępnego formularza kontaktowego poniżej lub skontaktuj się z nami telefonicznie – 501 779 424

  Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Przed wyrażeniem zgody zapoznaj się z Regulaminem świadczenia pomocy prawnej oraz Polityką prywatności.
  Dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie przesłane przez nasz formularz kontaktowy oraz w celach marketingowych, za pośrednictwem wskazanego kanału komunikacji (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

  Zostałeś pozwany o zapłatę długu? Pomożemy Ci - Zadzwoń!

  Darmowa konsultacja